Hỗn dịch là gì? Các thành phần của một hỗn dịch

0
1352

Hỗn dịch (suspensions) còn được gọi là dịch treo, huyền dịch, huyền phù, huyền trọc. Bài viết trình bày về định nghĩa hỗn dịch là gì và thành phần của một hỗn dịch.

Hỗn dịch là gì

Hỗn dịch là gì

Hỗn dịch là một hệ phân tán dị thể gồm 2 pha, pha liên tục hay pha ngoại thường ở thể lỏng hoặc bán rắn (mềm), pha phân tán hay pha nội là chất rắn không tan trong pha ngoại nhưng được phân tán đồng nhất trong pha ngoại.

Hỗn dịch thuốc gồm các dạng thuốc lỏng để uống, tiêm, dùng ngoài chứa các hoạt chất rắn không tan, ở dạng hạt nhỏ (đường kính ≥ 0,1µm) phân tán đều trong chất dẫn.

Hỗn dịch còn được gọi là dịch treo, huyền dịch, huyền phù, huyền trọc.

Thành phần của một hỗn dịch

Thành phần của một hỗn dịch gồm: Dược chất, Chất dẫn, Chất phụ.

Dược chất:
Bao gồm các chất tan và không tan trong chất dẫn nhưng bao giờ cũng có ít nhất 1 chất rắn không tan trong chất dẫn.

Chất dẫn:
Là môi trường phân tán như nước cất, nước thơm, là dung dịch hoạt chất, dầu thực vật, nhũ tương, alcol, glycerol.

Chất phụ: gồm:

  • Chất gây thấm hay gây treo là chất làm cho hỗn dịch dễ hình thành và ổn định, như:
    + Gôm Arabic, tween 80, lecithin… dùng cho hỗn dịch môi trường phân tán là nước (hỗn dịch nước).
    + Xà phòng nhôm, span, cholesterol… dùng gây thấn cho hỗn dịch dầu.
    + Bắt buộc phải dùng chất gây thấm khi chất rắn không có khả năng thấm với môi trường phân tán.
  • Chất làm ngọt, làm thơm, chất bảo quản.
Hỗn dịch là gì? Các thành phần của một hỗn dịch
5 (100%) 1 vote[s]