Bất động sản bao gồm những gì

0
173

Theo Bộ luật dân sự 2015, bất động sản là các tài sản bao gồm đất đai, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó.

Bất động sản

Bất động sản bao gồm những gì

Cụ thể, bất động sản là các tài sản gồm:
a) Đất đai;
b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó;
c) Các tài sản khác gắn liền với đất đai;
d) Các tài sản khác do pháp luật quy định.

Trong đó, tài sản bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Trong kinh doanh bất động sản, ngoài bất động sản thì còn một thuật ngữ khác có liên quan là “động sản”, là những tài sản không phải là bất động sản.

Xem thêm: ĐẤT NỀN QUẬN 9ĐÁNH GIÁ DỰ ÁNKÝ GỬI

Đánh giá bài viết này