Home Tags Quy hoạch HCM

Tag: Quy hoạch HCM

Điều chỉnh Quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040

TP HCM có khoảng 13-14 triệu người vào năm 2040, tăng lên 16 triệu người vào năm 2060 và mục tiêu sẽ là trung...

QUAN TÂM NHẤT