Home Tags Phân loại đất

Tag: Phân loại đất

Phân loại đất đai được chia làm bao nhiêu nhóm?

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau: 1/ Nhóm đất nông nghiệp Bao gồm các loại đất sau: Đất...

QUAN TÂM NHẤT