Home Tags Lệ phí công chứng nhà đất

Tag: Lệ phí công chứng nhà đất

Lệ phí công chứng nhà đất là bao nhiêu

Lệ phí công chứng nhà đất được quy định cụ thể trong Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP do Bộ Tài chính và Bộ Tư...

QUAN TÂM NHẤT