Home Tags KDC Nam xa lộ Hà nội Phường Tăng Nhơn Phú A&B

Tag: KDC Nam xa lộ Hà nội Phường Tăng Nhơn Phú A&B

Khu dân cư Nam xa lộ Hà Nội Phường Tăng Nhơn Phú A&B Quận 9

Khu dân cư Nam xa lộ Hà Nội Phường Tăng Nhơn Phú A&B Quận 9 có quy mô 96,89Ha Xem bản đồ quy hoạch chi tiết...

QUAN TÂM NHẤT