Home Tags Hủy bỏ 61 dự án treo hcm

Tag: hủy bỏ 61 dự án treo hcm

Hủy 61 dự án chậm triển khai tại TP HCM

HĐND TP HCM thông qua danh mục hủy bỏ 61 dự án cần thu hồi đất do không thực hiện đúng kế hoạch. Nghị quyết...

QUAN TÂM NHẤT