Home Tags Hỗn dịch là gì

Tag: Hỗn dịch là gì

Hỗn dịch là gì? Các thành phần của một hỗn dịch

Hỗn dịch (suspensions) còn được gọi là dịch treo, huyền dịch, huyền phù, huyền trọc. Bài viết trình bày về định nghĩa hỗn dịch...

QUAN TÂM NHẤT

HOTLINE: 08 9898 2459