Home Tags Hỗn dịch

Tag: Hỗn dịch

Ưu nhược điểm của hỗn dịch

Hỗn dịch là một hệ phân tán dị thể gồm 2 pha, pha liên tục hay pha ngoại thường ở thể lỏng hoặc bán...

Hỗn dịch là gì? Các thành phần của một hỗn dịch

Hỗn dịch (suspensions) còn được gọi là dịch treo, huyền dịch, huyền phù, huyền trọc. Bài viết trình bày về định nghĩa hỗn dịch...

QUAN TÂM NHẤT

HOTLINE: 08 9898 2459