Home Tags Dự án thực hiện không đúng quy hoạch

Tag: dự án thực hiện không đúng quy hoạch

Công khai 108 dự án “treo” bị hủy bỏ hoặc điều chỉnh tại TP HCM

108 dự án tổng diện tích hơn 473 ha bị hủy bỏ trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các quận huyện...

QUAN TÂM NHẤT