Home Tags Đất nông nghiệp

Tag: Đất nông nghiệp

Phân loại đất đai được chia làm bao nhiêu nhóm?

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau: 1/ Nhóm đất nông nghiệp Bao gồm các loại đất sau: Đất...

Phân biệt đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất khu dân cư

Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất khu dân cư khác nhau về chức năng cũng như nghĩa vụ của người sử dụng. Đất...

QUAN TÂM NHẤT