Home Tags Đất chuyên dùng

Tag: Đất chuyên dùng

Phân loại đất đai được chia làm bao nhiêu nhóm?

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau: 1/ Nhóm đất nông nghiệp Bao gồm các loại đất sau: Đất...

“Đất chuyên dùng” là gì

Ngoài đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất khu dân cư, thì còn một loại đất nữa cũng rất phổ biến là đất...

QUAN TÂM NHẤT

HOTLINE: 08 9898 2459