CHỈNH TRANG KHU DÂN CƯ KHU PHỐ 3,4,5,6 PHƯỜNG HIỆP PHÚ

0
147

Chỉnh trang Khu dân cư khu phố 3,4,5,6, phường Hiệp Phú,Quận 9 có quy mô 160Ha

Xem bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2000 CHỈNH TRANG KHU DÂN CƯ KHU PHỐ 3,4,5,6 PHƯỜNG HIỆP PHÚ