CHỈNH TRANG KDC KHU PHỐ 1,2,3,4 PHƯỚC LONG A QUẬN 9

0
150

Chỉnh trang Khu dân cư khu phố 1,2,3,4, phường Phước Long A ,Quận 9 có quy mô 120Ha

Xem bản đồ quy hoạch chi tiết 1/2000

CHỈNH TRANG KDC KHU PHỐ 1,2,3,4 PHƯỚC LONG A QUẬN 9