CHỈNH TRANG KDC HIỆN HỮU KHU PHỐ 2,3,4,5 PHƯỚC LONG B QUẬN 9

0
740

Chỉnh trang Khu dân cư khu phố 2,3,4,5, phường Phước Long B, Quận 9 có quy mô 160Ha

Xem bản đồ Quy hoạch chi tiết 1/2000

CHỈNH TRANG KDC HIỆN HỮU KHU PHỐ 2,3,4,5 PHƯỚC LONG B QUẬN 9